Werknemers met schulden: wat te doen ?

Donderdag een bijzondere bijeenkomst in het Graafschapstadion. Samen met alg. Directeur Hans Martijn Ostendorp en Michael Ogubai van “de Graafschap Verbindt” organiseerde ik namens de wethouders werk en inkomen van de Achterhoek een bijeenkomst voor vertegenwoordigers van de Achterhoekse bedrijven over het onderwerp: “Hoe kerken je schulden bij je werknemers en wat kun je als werkgever doen? “.

Voor werkgevers.
Behalve de wethouders van de Achterhoekse gemeenten waren ook vertegenwoordigers van de industriekringen of ondernemersverenigingen uitgenodigd. De bedoeling is dan dat zij de informatie overbrengen naar hun eigen leden en achterban. Het werd een intensieve en indrukwekkende bijeenkomst. Allereerst gaf Wouter Klomp van de ABU (Algemene Bond van Uitzendorganisaties) een presentatie over hoe werkgevers signalen van schulden bij hun werknemers kunnen herkennen. Maar ook hoe zij het aan kunnen pakken: ga niet zelf de hulpverlener uithangen, maar zoek professionals, was het advies. De ABU heeft voor haar leden (uitzendbureaus) een soort toolkit ontwikkeld met allerlei materiaal om te gebruiken in situaties van werknemers met schulden. Een hele mooie is, die ook in steeds meer gemeenten beschikbaar komt: www.Geldfit.nl
Neem gerust eens een kijkje: leerzaam en interessant.

Taak gemeenten.
De gemeenten hebben de wettelijk taak om de schuldhulpverlening te organiseren. Vandaar dat Felix Siemes en Sietske Kooistra van onze gemeente de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitlegden. En alles vertelden over het minnelijke en het wettelijke traject van schulden oplossen. Ook hier weer de waarschuwing: ga als werkgever niet zelf aan het sleutelen, maar roep de hulp in van coaches, schuldhulpverleners, maar ook andere hulpverleners.
Vanuit de werkgevers werd aangegeven dat ook zij meemaken dat er onder de schulden vaak meerdere problemen schuil gaan: verslaving, scheidingen en andere life-events tot ernstige zaken als huisuitzetting. Afgesproken werd dat we als werkgevers en gemeenten meer samen op zouden kunnen trekken. Daar zit nog wel een moeilijk dingetje. Immers de gemeente is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening aan haar inwoners. Maar de werkgever kan mensen in dienst hebben uit verschillende gemeenten. Dus dat betekent dat hij/zij dus wel met drie of vier gemeenten te maken heeft, die het allemaal weer net iets anders georganiseerd hebben.
We hebben de afspraak gemaakt dat in elk geval de werkgever met zijn/haar gemeente contact kan opnemen en dat dan vandaaruit de verschillende contactpersonen geïnformeerd zullen worden. Een ander heikel punt is de privacy. Niet alle gegevens mogen maar zo binnen en buiten het bedrijf gedeeld worden.
Als werkgever kun je proberen je werknemers met schulden te motiveren hulp te zoeken. Sommige werkgevers wilden toch ook wel soms de schulden betalen of overnemen. Hoewel dat door alle hulpverleners als erg nobel gezien werd, is het toch af te raden. Schulden is heel vaak een gedragsprobleem en bij overnemen los je dat gedrag niet op. Natuurlijk is de situatie nu met energiecrisis iets anders. De deelnemers waren zeer onder de indruk van de verhalen van werkgevers, de presentaties van de hulpverleners en mogelijkheden die er toch zijn.

Joop Wikkerink, 9 december 2022