Contact
Voor informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat:

via info@ikad.nl
Graag contact met het bestuur?
Bel op

Telefoon: 06 55 83 13 53
E-mail: info@ikad.nl
KVK: 09144918

Industrie kring Aalten Dinxperlo

De vereniging

De vereniging stelt zich de behartiging van de belangen ten doel van de in de huidige gemeenten Aalten en Dinxperlo gevestigde ondernemingen die werkzaam zijn in de industrie, handel en nijverheid alsmede van de grotere dienstverlenende bedrijven, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Het lidmaatschap

Leden kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn die in de gemeente Aalten een onderneming uitoefenen als bedoeld in de doelstelling.

Leden

De IKAD heeft momenteel 90 leden en streeft een actief wervingsbeleid na voor bedrijven die aan de gestelde criteria voldoen. De IKAD streeft naar een actieve ledenparticipatie.

Bestuur

Het bestuur van IKAD wordt gevormd door:

Rudie Mombarg, voorzitter (Algemene zaken en Open Bedrijven Dagen)

René Ottevanger, penningmeester

Bernhild Peters, bestuurslid (grensoverschrijdende samenwerking)

Dominik Tempels, bestuurslid (KBTO)

Johan van Eerden, bestuurslid (KVO-B)